Nedir Cumhuriyet?


Halil Karaer

Halil Karaer

28 Ekim 2016, 17:00

Arapça ‘’cumhur’’ kökünden geldiği söylenir ‘’Cumhuriyet’’ sözcüğünün. Cumhur  ,  yani topluluk.
Etimolojik açıdan bakarsak durum böyle de siyasal açıdan baktığımızda sadece bir ‘’topluluk’’ mudur  Cumhuriyet’te yaşayan insanlar ?
Elbette o ‘’topluluk’’ un kendisinde var olan veya sonrasında kazanılmış bir takım ‘’ortak’’ daha doğrusu ‘’ ortaklaşmacı ‘’ özellikleri olmalı ki   o ‘’cumhur’’ , Cumhuriyet’i kurabilsin.
Öncelikle o ‘’cumhur’’ ,oraları yani yaşadığı toprakları ‘’yurt’’ belleyecek. Pek nedir ‘’ yurt’’ ?  Örneğin memleket ile ne farkı vardır ? Memleket doğduğun  yaşadığın yerdir. Yurt ise , uğruna gerektiğinde canını bile verebileceğin kutsal bir yuva….
Ve bu ‘’yuva’’ da geçirilmiş kısa veya uzun ama muhakkak ‘’ortak’’ bir tarihsel geçmişe sahip olunmalıdır.
Ve tabii ki ‘’cumhur’’ un anlaşabileceği ortak bir ‘’dil’’. Hem de sonrasında araştırmalarla geliştirilecek, günümüzün bilimsel teknolojik ihtiyaçlarına uygun sözcük kapasitesine ulaşabilecek ,  belki daha da önemlisi onu diğer dillerin sultasında kurtarmak için titizlikle gayret edinilmesini isteyecek bir ‘’dil’’.
Tüm bunlar , ‘’cumhur’’ un deyim yerindeyse ‘’kendiliğinden’’ olan özellikleri. Ama bir şey daha olmalı. Bu ‘’cumhur’’ un  iradesiyle  ,  kendi isteğiyle olmalı ki o ‘’cumhur’’ artık bir Cumhuriyet bireyine yani ‘’halk ‘’ a ve ‘’ulus’’ a dönüşebilsin.
O da gelecekte de ‘’birlikte yaşama’’ iradesi ve isteğidir. İşte bu olmazsa veya derin yaralar almışsa halk veya ulus gerçeğinden hızla ‘’ümmet cumhuru’’ na doğru geri gidiş olur.
Pek bizim ülkemizde var mı böyle bir geri gidişat? Hiç kuşkusuz ki  var . Bizi yıllardır kutuplaştırarak , kamplaştırarak ,üzerimize bilimum kimlik siyasetini  boca ederek birbirimizden uzaklaştırdılar Ama birlikte yaşama irademizi tamamen yok  edemediler henüz.
Köprüden önceki son kavşakta hala bir şansımız var . Kendimize ‘’cumhur’’ dan   öte ‘’Cumhuriyet’in bireyleri’’ yani halk , yani ulus gibi sıfatları layık görüyorsak ‘’Cumhuriyet ‘’ ve onun temsil ettiği değerlere sahip çıkarak bu geri gidişata dur diyebiliriz.
Evet Cumhuriyet’in bütün tersanelerine girilmiş ,  tüm kaleleri zapt edilmiş olabilir. Daha da önemlisi içerdeki işbirlikçiler , tüm siyasal varlıklarını ‘’dışarıdaki’’ egemenlerle ortaklaştırmış da olabilirler. Ama tüm kalbimle söylüyorum ; bu millet en kötü anında bile her zaman bu gidişata ‘’hayır..!’’ diyebilecek lider ve kadrolarını çıkarabilmiştir. Tıpkı Mustafa Kemal gibi.  Umutlu olmak için çok nedenimiz var. Yeter ki kararmasın sol mememizin altındaki cevahir.
Cumhuriyet’in kurucu önderleri Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını bir kez daha saygı ve özlemle anıyor , herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.
 
 
 
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.