Yazarlar

Cumhuriyet

post-img
CUMHURİYET; millet iradesidir. Egemenliği tek bir kişiyi ya da zümrenin tekelinden çıkarıp tüm bir ulusa vermektir. CUMHURİYET; kardeşliktir. Bu topraklardaki insanları dil, din, mezhep, cins ayrımında tabi tutmaksızın TÜRK ulusu adı altında eşit yurttaşlık hukuku altında toplamaktır. CUMHURİYET; laikliktir. Devletin, hurafe ve dogmalara değil; akıl ve bilime dayanmasıdır. Ve hiçbir inancın diğerine üstün tutulmadığı din ve vicdan özgürlüğüdür. CUMHURİYET; kadın haklarıdır. Kadının erkek ile birlikte evde, işte, sokakta eşit sosyal ve hukuksal haklara sahip olmasıdır. CUMHURİYET; adalettir. Hiçbir kişi ve zümreye ayrıcalıklı hak ve çıkarın sağlanmadığı, özel yaşam ve hakların titizlikle korunduğu, insanlara haksızca ve zalimce oyun ve kumpasların kurulmadığı rejimdir. CUMHURİYET; milli mücadeledir. En zor ahval ve şerait içinde, “Milletin kaderini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” şiarı ile yedi düvele karşı imkansızı olura, umudu özgür ve bağımsız bir vatana dönüştürmenin adıdır CUMHURİYET. Yani CUMHURİYET; Mustafa Kemal ATATÜRK’ tür..! Bu duygu ve düşüncelerle CUMHURİYETİMİZİN 94. Yılı. tüm Türk ulusuna kutlu olsun.

Diğer Haberler